Ngọc sống ở nước ngoài nhiều năm và đi tập Yoga ở nhiều phòng khác nhau, nhưng chỉ khi tập với Hà My, bạn mới thấy rõ kết quả! Mình là Hà My, …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>